ความรัก แบบไหนที่จะนำพาให้ชีวิตดีขึ้น หรือตกต่ำลง
ความรัก สามารถนำพาให้ชีวิตดีขึ้น หรือตกต่ำลงได้

1 รักแบบถึงเลือดถึงเนื้อ หมายถึงรักที่ผูกพันด้วยความทรมานและลงเอยด้วยโศก-นาฏกรรม
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ ความผูกใจเจ็บช้ำ หรือน้อยใจเกินเหตุ
ดื้อเงียบ จมทุกข์ แสดงออกปึงปังหุนหันพลันแล่น

2 รักแบบป่าเถื่อน หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยอารมณ์

ที่ใกล้กับความเจ็ปวดทางกายหรือทางใจ
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้


คือ ความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ ใช้ความรุน.แรง
ทั้งทางคำพูดและการลงมือ ลงไม้ เป็นทางออก3 รักแบบศิวิไลซ์ หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยเหตุผล

ที่ใกล้กับทางออกของทุกปัญหา
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ การคิดก่อนพูด หรือเผลอพูดไม่ดีแล้วคิดได้เร็ว
สมองมีน้ำหนักมากกว่าปากและมือไม้

4 รักแบบถึงจิตถึงใจ หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยน้ำใจงดงาม

และลงเอยด้วยสุข-นาฏกรรม
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ ความอยากให้อีกฝ่ายเป็นสุข กับอยากสุขไปด้วยกัน
ร่วมกันทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นในโลก

5 รักแบบหมดทุกข์หมดโศก หมายถึงรักที่ผูกพันกันด้วยสติปัญญา รู้ซึ้งถึงธรรมแบบพุทธ

มีกันและกัน เพื่อทำลายอุปาทานอันเกิดจากกันและกัน
เครื่องหมายแสดงรักแบบนี้
คือ ความปรารถนาจะพ้นปวงทุกข์ทั้งหลายไปด้วยกัน
ส่งเสริมกันและกันในทางสละออกด้วยใจไปพร้อมๆกัน
บทความแนะนำ
บทความ "ความรัก"เจ้าชู้วิธีลืมคนรักเก่าคู่รักเปรียบเปรยความสัมพันธ์วิธีทำใจความผิดเลิกกันความรักผิดหวังในความรักความรู้เรื่องน่ารู้ผู้ชาย