สำหรับคู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แค่เข้าใจกันก็เพียงพอแล้ว
"แม้นมี...วาสนา"

...ขอแค่บ้านแสนสงบสุข...

ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว...ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน.

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร.

...ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้...

ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี...

ไม่หวังรายได้มหาศาล หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้...สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อม

ราคาเพื่อรักษาหน้าตาในสังคม.

...ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน...

ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน...

ไม่หวังว่าสวย-หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม...

ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า-เท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี-ร้ายด้วยรอยยิ้ม.

...ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม...

ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้....

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัยหากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู และสำคัญ

คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ว-ดี...อย่าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า"ไม่สั่งสอน"....ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี...

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน...หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทรมานตัวเองและคนรอบข้าง...

ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง"วาสนา"ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าสุดท้ายหากยังเหลือ"วาสนา"...

...ไม่หวังงานศพแห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา.

...ตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยานในมุ่งมั่น...มิใช่ดลบันดาล...

...ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่"วาสนา"...มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ...

...บทสรุปแห่ง...มี หรือ ไม่มี "วาสนา" นั้นไซร้...เราทุกคนล้วน...เลือกได้เองอย่างแท้จริง

บทความแนะนำ
บทความ "ความรัก"ผู้ชายนิสัยไม่ดีคู่แท้ลักษณะแฟนที่ควรเลิกคู่รักรักแท้ความรู้สึกเรื่องน่ารู้ความรู้ความรักเนื้อคู่แฟนที่นิสัยไม่ดี